Legalizacja

  • Kompleksowa obsługa legalizacji od momentu przyjęcia zgłoszenia od
   wystawienia Świadectwa Legalizacji.
  • Współpraca ze składnicami Wzorców Dużej Masy w naszym regionie
   (potrzebne do wykonana legalizacji)
  • Przygotowujemy wagi do Legalizacji zarówno w swoim zakładzie jak i
   bezpośrednio u klienta
  • Przyjmujemy wagi i odważniki do WZORCOWANIA
  • Ważność legalizacji ponownej 25 miesięcy wliczając miesiąc
   legalizacji jaki pierwszy. tzn.- Waga legalizowana w lipcu 2015 termin
   upływu ważności legalizacji 31 lipiec 2017
  • Ważność legalizacji pierwotnej WE od 31 listopada 4 roku wliczając
   rok wykonania jako pierwszy tzn – Waga z legalizacją WE 2015 termin
   upływu ważności legalizacji 20 listopad 2018UWAGA
Wagi zgłoszone do legalizacji ponownej po upływie terminu WE muszą posiadać Deklaracje zgodności tj. certyfikat, który jest dołączony do wagi wraz z dokumentacją techniczną.
Cechy legalizacyjne znajdują się zawsze na tabliczce znamionowej (wagi elektroniczne), podzielni (wagi mechaniczne), wpustce ołowianej obok poziomicy (wagi uchylne).
Uszkodzenie znaków legalizacji powoduje utratę legalizacji wagi.


WAŻNE
Przy zakupie wagi proszę zwracać uwagę czy ma ona prawo do legalizacji.